Kalendář akcí 2012 - *** zde kliknout pro otevření ***

30.12.2011 00:00

 

Plukovní zabíjačka

se konala dne 14. 01. 2012. Všem přítomným děkujeme za účast na nástupu u kasáren LIR 10, provedení pochodu i vlastních hodech.

2.Císařsko - Královský bál

se konal 18. 02. 2012 od 19. hodiny v důstojnickém kasinu pevnostního města Terezín.

Porada Asociace tradičních rakousko-uherských jednotek Zemí Koruny české

se konala  24. 03. 2012  v obvyklém místě na Držkově od 10:00 hodin. Za rgt. se účastnil von Hymr.

Program: 1)  upřesnění akcí na rok 2012

                  2)  povelové reglementy pro vyšší celky

                  3) ostatní - debata

 

Feldzug 2012

akce v plné polní s pěším přesunem a nocováním venku se koná ve dnech 

30. 03. - 01. 04. 2012 Pořádá LIR 8 Prag.                          www.kk8lir.com

 

Audience u císaře Karla I.

se koná  28. 04. 2012 v Brandýse nad Labem. Tradiční akce.

C. & K. polní manévry ve Slezku

se konají  02.- 03. 06.2012 na pomezí Moravy a Slezska, Slezská Ostrava - Slezskoostravský hrad.

... Pietní a vzpomínkový akt, manévry, malá bitevní ukázka, "presentýr" C. K. armády, Ruské a Pruské armády, vojenské tábory, výcvik jezdectva, stylový program na hradě po oba dny slavností.

   Spolek galantních dam aneb kankán a jiné taneční šlágry, Malá přehlídka dobové módy, Písničky C. & K. Rakouska, Příjezd vyslance Císaře pána, Kejklíři a komedianti, Střelecké závody "Antona Špelce" - výcvik mladých rekrutů - Flašinetář - C. K. polní kabaret - Tržiště - prezentace lázeňských oplatek, vína či likérů, kávy, čaje a horké čokolády. - Slezská zabíjačka,...jitrnice, jelita, tlačenka na místě vyráběná a nešizená mistrem řezníkem Krkovičkou

 

Zádušní mše za JCV arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este

se koná v kapli na zámku Konopiště dne 28. 06. 2012 od 18:00 hodin. Sraz na místě min. půl hodiny předem - nástup, seřazení do tvaru a pod.

 

9. Dobový letecký den - Mladá Boleslav

se koná  16. 06. 2012

100.výročí od prvního vzletu českého aviatika Metoděje Vlacha. Bojová ukázka z I. a II. světové války.

www.mb-net.cz/?page=cz,16007.9-dobovy-letecky-den-bude-16-cervna

 

Bahna 2012

se konají 23. 06. 2012.  Tradiční a známá akce za podpory A ČR.  Bojová ukázka ze Světové války. Info a program na:  www.bahna.eu

Bitva u Sborova

se koná  07. 07. 2012. Jedná se o 95. výročí. Místo konání: Josefov. Bližší informace na: www.zborov1917.cz

 

Blosdorf (Mladějov na Moravě)

se koná  11. 08. 2012. Tradiční akce.

 

Den Rakouska-Uherska   Zámek Stránov

se koná  01. 09. 2012 od 11:00 hodin  pod  názvem František Josef I. aneb den Rakouska-Uherska.

Období  panování Jeho Veličenstva císaře a  krále Františka Josefa I.

Vojsko, hudba, divadlo, jarmark.                   www.zamekstranov.cz/akce.php

 

Isonzo (Třemošná u Plzně)

se koná  06. 10. 2012. Tradiční akce.

 

Niměřice

se konají 17. 11. 2012. Tradiční akce.

 

Porada Asociace tradičních rakousko-uherských jednotek Zemí Koruny české

se koná  24. 11. 2012  v obvyklém místě na Držkově

 

Kraków (Polsko)

se koná 08. a 09. 12. 2012. Již tradiční bitva na sněhu.