Odkazy na další jednotky

či jiné zajímavé stránky

Landwehr

LIR 10 - Moravská sekce

www.lir10-moravska-sekce.webnode.cz

 

K.k. Landwehrinfanterieregiment Prag Nr. 8

C.K. Zeměbranecký pluk č. 8 Praha      

www.kk8lir.com

 

K.k. LandwehrInfanterieregiment Nr. 2 Linz  

www.linzer-zweier.at

 

Infanterie

 

Vojensko-historický spolek v Brně I.R. 8        

www.ir8.cz

 

K.u.K. Infanterieregiment Nr. 28  Pražské děti

www.ir28.cz

 

KVH Gardekorps - Praha

www.gardekorps.com

 

K.u.K Infanterieregiment No. 42

Tradiční historická jednotka 42. pěší pluk C. a K. armády

www.kuk-nr42.com

 

Jarda Řezáč

                    voják a zručný řemeslník (výroba a opravy militarií)         

www.militarie-repliky.cz

 

Historický C.k. řadový pluk č. 18 Hradec Králové

www.18irhk.cz

 

Dělostřelectvo

K.u.K. Festungartilerie Regiment No. 2 Kraków

Freiherr Eduard von Beschi 1891 - 1917

www.jaskolowski.art.pl

 

Námořnictvo

www.kuk-kriegsmarine.at

 

 Červený kříž

Klub historie Červeného kříže

www.klubhistorieck.wgz.cz

 

Spolky ostrostřelců a  vojenských veteránů

Svaz c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

www.vyslouzilci.cz

 

Setnina Sboru rakovnických ostrostřelců

www.ostrostrelci.cz

 

 

Vojenská historie

Vojenský historický ústav Praha

www.vhu.cz

 

Válka na Itálii

velmi zajímavé stránky - historie, mapy, etc.

www.valkanaitalii.webnode.cz

 

 

Internetová historie 1. Světové války (anglicky)

www.wordwar1.com

 

 

Přehled zbraní a bajonetů od předovek

po poloautomaty (anglicky)

www.angelfire.com/vt/milsurp/

 

Hynek Domalíp

www.hynek.domalip.sweb.cz