Plukovní zabíjačka LIR 10 - 14. 01. 2012

 

 

   Na tento den LIR 10 uspořádal již tradiční Plukovní vepřové hody kde jinde, než v Restauraci U Hymrů, kde má svou základnu. Pozvání přijalo přes 80 zástupců regimentů z našich zemí, ale i z Polska, či Rakouska. A bylo nač pohledět. Účastníci byli oblečení v různých uniformách mocnářství. Byli vidět nejen landwehráci, infanteristé, ale i námořníci, či námořní pěchota, zdravotníci a zdravotnice z Červeného kříže i dobově oblečené dámy. Setkání započalo u bývalých kasáren LIR 10 nástupem a proslovem velitele mladoboleslavské jednotky. Poté se účastníci vydali pochodem přes město k vlastnímu místu konání hodů k Hymrům, kde v družných rozhovorech setrvali mnoho hodin. Že se setkání vydařilo svědčí i mnohá pochvalná vyjádření hostů a to jak k proslovu, pochodu, tak i k vlastním hodům. Sálem zněla harmonika, hovory se vedly jak v češtině, polštině, rakouské němčině, tak v angličtině. A jak jinak - vše v krásné kamarádské atmosféře. Zde na tomto místě bych velice rád vyjádřil dík všem pořadatelům i pozvaným kamarádům za skvělou atmosféru kterou vytvořili. Nemohu opomenout i přítomnost šéfredaktora Mladoboleslavského deníku, který napsal hned dva články, které byly uveřejněny v následujícím výtisku dne 16. ledna 2012.

   Takže všem zúčastněným ještě touto formou patří velký dík.

(M.K.)

 

Proslov u kasáren LIR 10

Vážené dámy a pánové, kamarádi z regimentů českých, moravských, rakouských i polských,

   dovolte mi, abych Vás uvítal jménem svým, jménem naší historické jednotky LIR 10 i jménem C. & K. LandwehrInfanterie Regiment Nr. 10 - jednotky, která sídlila v těchto místech v kdysi krásných a udržovaných kasárnách. Scházíme se zde i proto, abychom si připomenuli a uctili památku našich předků věrně sloužících své vlasti v duchu přísahy kterou složili a naplňovali v dobách dobrých, ale i zlých.

   Tato kasárna jsou i zrcadlem té které doby. V krátkosti bych rád připomenul dobu, kdy zde stála v plné kráse pro naše předky v C. & K. uniformách, kteří později věrni své přísaze bránili svoji vlast na různých bojištích apokalypsy Velké války, například u pevnosti Přemyšl v bojích s Rusy, či na dalších místech v dnešním Polsku, aby nakonec byli přeloženi počátkem roku 1918 do jižních Tyrol, kde sváděli spolu s dalšími českými pluky neohrožené boje s Italy. O tom, že naši vojáci byli udatní, svědčí i uznání od tehdejšího protivníka a jeho velení. Tento náš pluk se po skoučení bojů organizovaně přepravil vlakem do vlasti spolu s dalšími regimenty 26. LID. V dobách pozdějších zde sídlila československá, říšskoněmecká, či sovětská branná moc. To je však již jiná kapitola, kapitola, kterou se dnes nechci zabývat.

   Je nám velmi líto, že budoucnost těchto kasáren je nejistá, stav budovy je tristní a stále dál chátrá. Je to snad úmysl? Samozřejmě je nám také líto nepochopení jistých lidí, kteří na tyto české vojáky pohlíží ve švejkovském duchu, nebo ještě lépe vůbec o nich nemluví. Je snad účelem zapomenutí, či vymazání části minulosti? Naštěstí stále platí pořekadlo, že historie je stále živá, což dokazujete i Vy.............. Vy, kteří se opět oblékáte do svých uniforem a dobových šatů při různých příležitostech na mnoha místech této země, ale i v zahraničí, kam je i naše historická jednotka zvána.

   Nedá mi nevzpomenout na jednoho příslušníka této mladoboleslavské jednotky LIR 10, který dostál své přísaze - mého dědu Františka Kredbu, který jako mladý muž narukoval a bránil svoji vlast na italské frontě. Měl to štěstí, že se po ukončení bojů vrátil domů, založil rodinu a i proto mám tu čest být dnes zde s Vámi i já s dědovým bajonetem u boku.

   Vážení kamarádi, dovolte mi vyjádřit velký dík za Vaši účast jak při tomto nástupu u našich historických kasáren LIR 10, tak i za provedení slavnostního pochodu do místa určení.

(M.K.)

 

Napsali o nás:

 

https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/boleslav-se-zahalila-do-historie-mestem-prosli.html