Řády a vyznamenání udělená LIR 10

a jejim příslušníkům v současnosti


SIGNUM MEMORIAE

udělený JCV Dr. Ottou von Habsburk dne 20. 11. 2007 

 

                            

 Pamětní kříž udělený 10. 09. 2010             Pamětní kříž udělený 04. 12. 2010

     Královským městem Nymburk                              FSaR No. 2 Kraków

 

 

                                

                  Signum Memoriae                   Kaiser Karl Erinnerungs Medaile

         udělený dne 20. listopadu 2007              udělená dne 25. dubna 2009

                                   JCV Dr. Ottou Habsburským

 

           

                       Pamětní medaile                                 Pamětní kříž

              propůjčena Městem Terezín         udělený Královským městem Nymburk

                            roku 2010                                    dne 18. září 2010

 

    

                   Pamětní list                                     Znamení chvály

             Císařské manévry Jičín                            Císařské manévry Jičín

            21. - 23. května 2004                               22. května 2004

 

 

Pamětní "sborovská" medaile

Bojová ukázka ZBOROV 2002

22. června 2002