Rekrutační listina

TRADIČNÍ HISTORICKÉ JEDNOTKY

C. & K. LandwehrInfanterie Regiment Nr. 10 Mladá Boleslav

***

   Tradiční historická jednotka C. & K. LandwehrInfanterie Regiment Nr. 10 o. s. se zaměřuje na období Světové války 1914 - 1918.

 

   Ve snaze připomenout svým bližním, jakož i ostatním občanům historii Světové války a tím i působení našich předků, kteří věrni přísaze bojovali pod praporem s císařským orlem,  oblékáme se do R-U stejnokrojů a vracíme se tímto do oné doby zejména při konání bojových ukázek ale i pietních aktů u nás i v zahraničí. Spolupracujeme s řadou Klubů vojenské historie s nimiž nás spojuje nejen zájem o danou věc, ale i přátelství a kamarádství.

   Naše historická jednotka je spolkem nepolitickým, tak jako ostatní stejně zaměřené jednotky a kluby v naší vlasti. Všichni samozřejmě respektujeme současné státoprávní uspořádání nástupnických států bývalé R-U monarchie. S kolegy i kolegyněmi z historických jednotek z Rakouska, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, či Německa nás spojuje zájem o historii svých zemí, jejíž neodmyslytelnou součástí je i historie vojenská.

Pokud Vás zaujala tato myšlenka

a máte zájem i chuť pro toto něco udělat a přiložit ruku k dílu při připomínání životů a činů našich předků rádi Vás přivítáme v našich řadách. Mottem naší činnosti je totiž heslo, které si na začátku svého panování vytyčil

JCV František Josef I.:

VIRIBUS UNITIS

Spojenými silami